Bare Bergen bryter maksprisen

14 barnehager i Hordaland bryter maksprisen. Samtlige er i Bergen. Blant dem er Pandus barnehage i Ytrebygda, som krever 3150 kroner uten foreldrenes godkjenning.