Snøggbåt tok innpå buss

Flaggruten kutta fråstanden til Kystbussen i 2004 når det gjeld tal transporterte passasjerar mellom Stavanger og Bergen.