Slik blir det i Bergen i 2020

Har Bergen havnet i bakevjen og er det all grunn til å flytte her i fra? Eller er byen blitt det sterkeste vekstsenteret i Norge?