Gassferje på veg mot Halhjem

HSD har planane klare for gassferjer bygde i stål på ein kjøl. Dei skal setjast inn i sambandet Halhjem-Sandvikvåg. Den fyrste kjem venteleg i 2005.