Jobba i Posten, mottok 97.000 i dagpengar

Medan 38-åringen var i fullt arbeid ved Postens brevsentral i Oslo, fekk han utbetalt nær 97.000 kroner frå Aetat i Florø.