Fikk tilskudd på feil grunnlag

Espeland Rekvisitasenter har flere ganger fått lønnstilskudd fra Aetat. Bedriften har ikke fulgt vilkårene for slikt tilskudd.