Ikke helt røyktette nødrom

Jernbaneverket kan ikke garantere at de to tilfluktsrommene inne i Finsetunnelen er hundre prosent gass- eller røyktette, men regiondirektør Truls Hegrenæs mener faren for dramatisk røykutvikling likevel er liten.