Møtte sine livsviktige brevvenner

På åttitallet gikk det hundrevis på hundrevis av brev fra Bergen til regimet i Benin for å få frigitt den politiske fangen Anselme Agbahoundo. Lørdag fikk han møte noen av brevskriverne.