Hordaland er ei lobbyist-sinke

Hordaland er ofte for seint ute. Mål og ønskje er for lite samordna. I regjering og storting er dei ofte i villreie om kva Hordaland eigentleg prioriterer.