Gravskjending på Solheim kirkegård

Tre gravsteiner ble i helgen veltet ved Øvre Solheim kirkegård ved Løvstakken.