- Positivt med attgroing

Leiaren i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane meiner attgroing er «naturen som tek att det tapte».