Lover rask avklaring

Over to år er gått siden Riksantikvaren kom til Bergen for å ta Skansenanlegget nærmere i øyesyn til fredningsforslaget var klart.