Lykkes mot alle odds

Forskning viser at bare ett av fem barnevernsbarn lykkes i livet. Sabrina Reeves (22) har vært plassert i tre familier og på tre institusjoner. Likevel har hun greid seg.