Brann i Fjellsiden

Ny brann i tett trehusbebyggelse.