Firefelts hengebro til Sotra

Statens vegvesen foreslår å bygge Norges første firefelts hengebro mellom Bergen og Sotra.