- Så ut som en flammekaster

En frityrgryte var trolig arnestedet for brannen i Skuteviksboder 13 den 7. september.