– Friluftsområdet ikke berørt

– I Storetveitåsen har vi planlagt en veldig begrenset utbygging der tre bygninger går inn i den eksisterende bebyggelse, sier Eilif Bjørge i bjerk og bjørge as arkitekter i Bergen.