Ikke rasteforbud likevel

Giardia-saken til tross; det blir ikke forbudt å slå seg ned langs vannkanter og elvebredder i Byfjellene. Og skoleklasser får fortsatt dra på impulstur.