Fem år i midlertidig bolig

På Blå Kors i Nubbebakken er botilbudet midlertidig. Men her bor folk på årsbasis. Kommunene svikter de bostedsløse, viser ny rapport.