Sjøboden kan bli tørrlagt

Flere utesteder kan få inndratt skjenkebevillingen sin når byrådet behandler skjenkesaker onsdag.