Hellandsjø meiner SFT overreagerer

Dagleg leiar ved Wergeland-Halsvik AS, Lars Hellandsjø, er oppgitt over måten SFT går fram på.