Lo vekk feide

Mons Ivar Mjelde og Erlend Hanstveit skværet opp i en munter tone under kampevalueringen tirsdag.