• FOTO: Helge Sunde

Billigere å pendle

... men dyrere å busse i byen.