Til minne om en god kollega

Alvorstynget bussemann i dag.