- Distriktene glemt

Distriktsdebatten har forsvunnet i valgkampen, mener valgforskere.