• Flere steder på Nygårdshøyden, som her i Møhlenprisbakken, er det for mørkt, mener politiet. Nå ber de kommunen og andre grunneiere om å hjelpe til med mer lys og fjerning av busker og trær som skygger for belysningen. FOTO: Rune Nielsen

Lys skal jage overgriperne

Etter flere overgrep på kort tid tar politi og kommune et krafttak for å få lyst opp Nygårdshøyden.