Strålestrid til helseministeren

Laila Dåvøy ber helseministeren gripe inn i striden om basestasjonen på Kalmarhuset.