Setter foten ned for Alexela

Statens forurensningstilsyn (SFT) avgjorde fredag å gripe inn for å få fjernet de forurensede grusmassene i Gulen i Sogn og Fjordane.