Brannøvelse på Sotra

Brannmenn øvde seg med kontrollert nedbrenning av et hus i Ebbesvik på Sotra i dag.