- Nedverdigende klientbehandling

For ett år siden ble det lovet bot og bedring. Men fremdeles må folk henvende seg i full offentlighet i skranken ved sosialkontorene.