Kan bli stilt til ansvar

Dersom det viser seg at psykiaterens overordnede har holdt tilbake opplysninger om forholdet til en pasient, kan de bli stilt til ansvar.