– Nordhordlandspakken greier seg utan Meland

Samferdsleutvalet i Hordaland meiner semja om bompengepakken for Nordhordland er god nok utan at Meland seier ja.