Kamp om prestane

Mange ledige prestestillingar i landet står tomme i lang tid. I Fitjar er den nye presten henta frå misjonsmarka.