Mer gravekaos i høst

Høstmånedene i år blir en kjempeutfordring for trafikken ut av Bergen. Småstrandgaten skal graves opp.