- Ikke flom på Vestlandet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gikk i går ut med flomvarsel for Sør- og Østlandet, men ikke for Vestlandet.