Avlyser anbod

Sogn og Fjordane fylkesutval vil avlysa anbodsrunden om hurtigbåtane i fylket.