Krigsminner fra oppveksten

Kikk nøye på dette spesielle krigsbildet. Her står fem russiske krigsfanger sammen med to tyske vakter inne i en kanonstilling. Bildet er trolig tatt i 1943. Få med deg Egil Flagtvedts krigsminner fra oppveksten på Myrane i Åsane.