Trafikkulykke i Ibsens gate

En person er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i krysset mellom Ibsens gate og St. Olavs vei.