Prissjokk i hyttefeltet

I første halvår fekk byggmeister Stig Neteland to prissjokk i tett rekkjefølgje. Til saman steig prisane på trelast med nesten 30 prosent. Fleire nøler med å byggje.