Mest rasfarleg i landet

Dei siste ti åra er det registrert meir enn 200 steinsprang på riksveg 55 i Fatlaberget, klart mest i landet.