Miljøomsyn stoppar ferjeutviding

Vegvesenet nektar å la ferja gå oftare til Solund. Grunnen er at ferjene må gå fortare, og då vil også dei miljøskadelege utsleppa auke.