Barn gir gode penger

Barnehagene i Bergen hadde i 2007 et netto overskudd på 54 millioner kroner.