Slått ned med sin egen stokk

En kvinne ble angrepet av tre personer på Landås.