Vil byggje veg fram til alle vindmøllene

Direktøren i Vestavind Kraft, Håkon Sandvik, meiner vindkraftanlegg kan gjere naturen lettare tilgjengeleg for folk.