Geologar vil granske rasfaren

Dei fremste fagmiljøa i landet går inn for ei omfattande gransking av rasfaren i Aurland. Kommunen kan ha største ustabile fjellområdet i landet.