Amerikahus

”Gaardbruker Hans Gjertsen Tomre i Haalandsdalen bygger i sommer baade vaaningshus og fjøs. Hr. Tomre har i en aarrække været i Amerika og skal der ha samlet sig atskillig penger.”