Sen hjelp gir mer kriminalitet

Tidlig hjelp fra barnevernet øker sjansen for at barnet ikke ender opp som kriminell.