- Her skal byen ligge

Midt i jomfruelig lyngmark nord på Bildøy planlegger Lie-gruppen intet mindre enn en by. Nå har de fått første velsignelse fra kommunestyret i Fjell.