Dømt for Aetat-svindel

En ansatt i Helse Førde er idømt 36 timer samfunnsstraff for å ha mottatt 46.600 kroner i dagpenger mens han var i jobb.