Innvandrere velger vekk Vestlandet

Oslo er førstevalget blant ikke-vestlige innvandrere og flyktninger. Mens 18 prosent av befolkningen i hovedstaden tilhører denne gruppen, er tilsvarende tall for Bergen bare seks prosent.